•  

Informatie:

Voor CL-Grace Care is ouder worden een natuurlijk proces

waarbij de behoefte aan waardering, betekenisvol contact en

zinvolle activiteiten voorop staat. Daarom ondersteunen en

stimuleren wij senioren met verpleging en verzorging bij hun

zelfredzaamheid met de doelstelling: behoud en verbeteren

van het welbevinden.

 

Hoopvol perspectief:

CL-Grace Care draagt bij aan de oplossing van beperkingen

die zich kunnen voordoen bij het ouder worden.

Dat doen wij met informatie en advies tijdens een intake gesprek

thuis omdat vooral daar het behoud van zelfregie en identiteit

mogelijk is, ook in moeilijke situaties. Daarmee voorzien wij in

een behoefte aan persoonlijke ondersteuning op maat

en het vinden van antwoorden op alledaagse

en praktische uitdagingen zodat ‘het goede leven thuis’ mogelijk blijft.

 

Thuis:

Wanneer de behoefte aan ondersteuning toeneemt kan het

thuisgevoel onder druk kan komen te staan wanneer er

zorgprofessionals over de vloer komen.

De privacy, de eigen identiteit en zelfbepaling wordt al snel

deels door anderen overgenomen. Wij zoeken als organisatie

naar oplossingen die passen in uw leven,

uw ritme en aansluiten bij uw gewoontes.

Dat doen we door goed te luisteren en te kijken

waar u van houdt en wat u graag wilt.